Отоплителни Уреди

*Следвайте инструкциите на производителите и техните препоръки за поддръжката, експлоатацията, зареждането, ремонта и мерките за безопасност на всички видове отоплителни уреди.

*Извършвайте с помощта на квалифициран специалист ежегодна проверка на битовите, електрическите и газови отоплителни уреди.

*Когато използвате преносими отоплителни уреди, не ги поставяйте на места, където е възможно до тях да имат достъп малки деца.

*Винаги ги изключвайте преди да си легнете да спите или при излизане от стаята.

*Използвайте само преносими отоплителни уреди, които се изключват автоматично при преобръщане или събаряне.